Dự toán g8
spacer
spacer
Công bố giá VLXD số: 11/2013/CBG - SXD ngày 14/06/2013 thành phố Hải Phòng

 Công bố Số: 11/CBG-SXD ngày 14 tháng 6 năm 2013. giá vật liệu xây dựng thành phố hải phòng thời điểm tháng 05/2013

Tải chi tiết tại đây 1

Tải chi tiết tại đây 2

spacer
spacer
Phần mềm dự toán g8