Dự toán công trình
spacer
spacer
Định mức Khảo sát số 1354/2016/QĐ-BXD
Định mức Khảo sát số 1354/2016/QĐ-BXD
Dự toán G8 đã cập nhật Thông tư 05/2016/TT-BXD
Dự toán G8 đã cập nhật Thông tư 05/2016/TT-BXD
Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng
Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng
Tính đơn giá Ca máy theo Định mức số 1134/2015/QĐ-BXD
Tính đơn giá Ca máy theo Định mức số 1134/2015/QĐ-BXD
Tính nhân công theo Văn bản 26/SXD-QLHĐXD Hòa Bình
Tính nhân công theo Văn bản 26/SXD-QLHĐXD Hòa Bình
Dự toán G8 Version 2016 đã cập nhật Nghị Định 32/2015/NĐ-CP
Dự toán G8 Version 2016 đã cập nhật Nghị Định 32/2015/NĐ-CP
 Tính đơn giá Nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD
Tính đơn giá Nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD
Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
07/07/2014 - Bộ Xây dựng đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế
07/07/2014 - Bộ Xây dựng đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế
Kinh tế xây dựng:  Xử lý vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của Bộ Tài chính
Kinh tế xây dựng: Xử lý vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của Bộ Tài chính
spacer
123
spacer
Dự toán g8