Dự toán g8
spacer
spacer
Tính nhân công theo Văn bản 26/SXD-QLHĐXD Hòa Bình

Dự toán G8 đã cập nhật việc tính đơn giá Nhân công theo văn bản 26/SXD ngày 28/01/2016
Để áp dụng QĐ 26 này trên phần mềm Dự Toán G8 thì chúng ta làm như sau :

 

PHẦN I : TÍNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG, CA MÁY

Bước 1 : Cập nhật Dự toán G8
Vào menu Trợ giúp   --> Cập nhật dự toán G8.

Bước 2
+   Sang bảng (sheet) ' Giá tháng '.

+   Click vào mục ' Tính lương theo ' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình rồi chọn ' Thông tư 01/2015/TT-BXD'

+   Click vào mục ' Tính máy theo ' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình rồi chọn ' Định mức 1134/2015/QĐ-BXD'

+   Click vào mục 'Tính giá NC, Máy'

+ Tại sheet 'Đầu vào', ô D16 : Phụ cấp khu vực, điền tỷ lệ % phụ cấp khu vực. Ví dụ : 30%

+   Sang sheet 'Nhân Công' để xem G8 đã tính toán cho chúng ta bảng giá nhân công trong đó đã có Phụ cấp khu vực 30%.

+   Nhấn nút 'Cập nhật giá NC' để đưa đơn giá NC này vào toàn bộ công trình.

 

 

PHẦN II : TÍNH BÙ GIÁ NHIÊN LIỆU VÀ BÙ LƯƠNG THỢ LÁI MÁY


Để tính bù Nhiên liệu và bù Lương thợ lái máy áp dụng QĐ 26 thì chúng ta làm như sau :
+   Sang sheet 'NhiênLiệu', rồi click vào mục 'Tùy chọn khác ...' trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình.

+   Click vào mục ' Tính lương theo ' rồi chọn ' Thông tư 01/2015/TT-BXD'

+   Click vào mục ' Tính máy theo ' rồi chọn ' Định mức 1134/2015/QĐ-BXD'

+   Click nút 'Chấp nhận' để G8 tính lại bù giá Nhiên liệu và Bù lương thợ lái máy.

+   Nếu chưa có phụ cấp khu vực thì click vào mục ' Phụ cấp lương' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình.
Sau đó điền mục ' 5. Phụ cấp khu vực' tỷ lệ phụ cấp, ví dụ 30%. Nhấn nút 'Cập nhật' để G8 tính lại có bù thêm phụ cấp khu vực.

+   Vào menu ' Cấu hình ' --> 'Có bù giá Nhiên liệu và Lương thợ lái máy ' để đưa bù NL và bù Lương vào các bảng tính như 'Đơn giá chi tiết', 'THKP hạng mục' và 'Chiết tính'.

 

Chúc các bạn thành công !

spacer
spacer
Phần mềm dự toán g8