Dự toán g8
spacer
spacer
Định mức dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

 Định mức 10/2019 bao gồm các phần :

1. Xây dựng
2. Lắp đặt
3. Khảo sát
4. Sửa chữa
5. Thí nghiệm vật liệu và cấu kiện
6. Lắp đặt máy và thiết bị công nghệ
 
I.) THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8
Để áp dụng Định mức mới theo Thông tư 10/2019/TT-BXD trên phần mềm Dự toán G8, chúng ta làm theo các bước sau :
+ Bước 1
- Cập nhật phần mềm dự toán G8 : Vào menu 'Trợ giúp' --> 'Cập nhật Dự toán G8'.
- Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật.
(Bạn cần kết nối máy tính với mạng Internet trước để thực hiện bước này)
 
+ Bước 2
- Vào menu Đơn giá / Tải về đơn giá trên mạng Internet...
- Tíck chọn mục "Định mức Bộ XD", rồi nhấn nút Chấp nhận
- Click vào ô Tỉnh,TP (trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình), rồi chọn mục "Định mức Bộ XD"
- Tra các công tác phần XD, LĐ, KS, v...v ở cột D (cột Mã số đơn giá), ví dụ : AE12
  Hoặc cột E (cột Tên công tác), ví dụ : Be tong, 250
- Khi đó G8 sẽ tra các công tác theo Định mức số 10/2019/TT-BXD
spacer
spacer
Phần mềm dự toán g8