Dự toán g8
spacer
spacer
Tính đơn giá Nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD

 I.) THAY ĐỔI SO VỚI THÔNG TƯ CŨ

Thông tư 15/2019/TT-BXD (TT 15) thay đổi khá nhiều so với Thông tư cũ số 05/2016/TT-BXD:
- Nhân công xây dựng phổ thông được chia làm 11 nhóm tương ứng với từng chủng loại công tác xây dựng.
 
- Hệ số lương thay đổi.
 
- Thêm khái niệm Hệ số lương bình quân cho từng Nhóm nhân công
 
- Không còn dùng Mức lương đầu vào Lnc như thông tư cũ số 05/2016/TT-BXD nữa.
 
- Cần phải có Đơn giá nhân công xây dựng bình quân do Tỉnh, TP ban hành thì mới tính được đơn giá Nhân công.
 
II.) THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8
Để áp dụng TT 15 trên phần mềm Dự toán G8 chúng ta làm các bước sau :
+ Bước 1
- Cập nhật phần mềm dự toán G8 : Vào menu 'Trợ giúp' --> 'Cập nhật Dự toán G8'.
- Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật.
(Bạn cần kết nối máy tính với mạng Internet trước để thực hiện bước này)
 
+ Bước 2
- Sang bảng (sheet) 'Đầu vào'.
 
- Click vào mục 'Tính lương theo' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình rồi chọn 'Thông tư 15/2019/TT-BXD'
 
- Click vào mục 'Tính máy theo' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình rồi chọn 'Thông tư 11/2019/TT-BXD'
 
- Click sang sheet Nhân công để xem tính đơn giá Nhân công
 
 
III.) LƯU Ý
- Vì việc tính đơn giá NC theo Thông tư 15/2019 cần có Đơn giá NC xây dựng bình quân do Tỉnh, TP ban hành.
   Do đó, đối với các Tỉnh, TP chưa ban hành Đơn giá NC xây dựng bình quân thì chúng ta buộc phải tính đơn giá Nhân công theo Thông tư cũ số 05/2016/TT-BXD
spacer
spacer
Phần mềm dự toán g8