Dự toán công trình
spacer
spacer
Định mức Khảo sát số 1354/2016/QĐ-BXD
Định mức Khảo sát số 1354/2016/QĐ-BXD
Tổng hợp Dự toán cho dự án gồm nhiều loại Công trình khác nhau
Tổng hợp Dự toán cho dự án gồm nhiều loại Công trình khác nhau
Dự toán G8 đã cập nhật Thông tư 05/2016/TT-BXD
Dự toán G8 đã cập nhật Thông tư 05/2016/TT-BXD
Phần mềm dự toán G8 đã cập nhật Thông tư 06/2016/TT-BXD
Phần mềm dự toán G8 đã cập nhật Thông tư 06/2016/TT-BXD
Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng
Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng
Tính đơn giá Ca máy theo Định mức số 1134/2015/QĐ-BXD
Tính đơn giá Ca máy theo Định mức số 1134/2015/QĐ-BXD
Tính nhân công theo Văn bản 26/SXD-QLHĐXD Hòa Bình
Tính nhân công theo Văn bản 26/SXD-QLHĐXD Hòa Bình
Dự toán G8 Version 2016 đã cập nhật Nghị Định 32/2015/NĐ-CP
Dự toán G8 Version 2016 đã cập nhật Nghị Định 32/2015/NĐ-CP
 Tính đơn giá Nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD
Tính đơn giá Nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD
Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
spacer
spacer
Dự toán g8