Dự toán công trình
spacer
spacer
Định mức dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
Định mức dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
Lập dự toán theo Thông tư 09/2019/TT-BXD
Lập dự toán theo Thông tư 09/2019/TT-BXD
Tính đơn giá Nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD
Tính đơn giá Nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD
Tính đơn giá Ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD
Tính đơn giá Ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD
Định mức Khảo sát số 1354/2016/QĐ-BXD
Định mức Khảo sát số 1354/2016/QĐ-BXD
Tổng hợp Dự toán cho dự án gồm nhiều loại Công trình khác nhau
Tổng hợp Dự toán cho dự án gồm nhiều loại Công trình khác nhau
Dự toán G8 đã cập nhật Thông tư 05/2016/TT-BXD
Dự toán G8 đã cập nhật Thông tư 05/2016/TT-BXD
Phần mềm dự toán G8 đã cập nhật Thông tư 06/2016/TT-BXD
Phần mềm dự toán G8 đã cập nhật Thông tư 06/2016/TT-BXD
Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng
Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng
Tính đơn giá Ca máy theo Định mức số 1134/2015/QĐ-BXD
Tính đơn giá Ca máy theo Định mức số 1134/2015/QĐ-BXD
spacer
spacer
Dự toán g8