Dự toán công trình
spacer
spacer
Tính nhân công theo Văn bản 26/SXD-QLHĐXD Hòa Bình
Tính nhân công theo Văn bản 26/SXD-QLHĐXD Hòa Bình
Dự toán G8 Version 2016 đã cập nhật Nghị Định 32/2015/NĐ-CP
Dự toán G8 Version 2016 đã cập nhật Nghị Định 32/2015/NĐ-CP
 Tính đơn giá Nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD
Tính đơn giá Nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD
Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Định mức mới 1172, 1173, 587 và 588 Bộ XD
Định mức mới 1172, 1173, 587 và 588 Bộ XD
Phần Mềm Dự Toán G8 Crack
Phần Mềm Dự Toán G8 Crack
07/07/2014 - Bộ Xây dựng đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế
07/07/2014 - Bộ Xây dựng đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế
Kinh tế xây dựng:  Xử lý vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của Bộ Tài chính
Kinh tế xây dựng: Xử lý vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của Bộ Tài chính
Cách tính chi phí kiểm toán và hẩm tra phê duyệt quyết toán 2014
Cách tính chi phí kiểm toán và hẩm tra phê duyệt quyết toán 2014
Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện Quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn Thành phố
Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện Quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn Thành phố
spacer
spacer
Dự toán g8