Dự toán công trình
spacer
spacer
Thông tư: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Thông tư: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Thông tư: Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư
Thông tư: Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư
Thông tư liên tịch: Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng
Thông tư liên tịch: Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng
Thông tư 17/2013 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Thông tư 17/2013 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Khuyến mại nhân dịp 30/04 - 01/05
Khuyến mại nhân dịp 30/04 - 01/05
Ngày 15/4/2014 hợp long cầu Nhật Tân
Ngày 15/4/2014 hợp long cầu Nhật Tân
Quyết định 462/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 về việc công bố đơn giá mới
Quyết định 462/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 về việc công bố đơn giá mới
Mức lương tối thiểu được áp dụng từ 01/01/2014
Mức lương tối thiểu được áp dụng từ 01/01/2014
Nghị định số 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Nghị định số 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Cải cách hành chính: Nhiệm vụ chính trị thường xuyên
Cải cách hành chính: Nhiệm vụ chính trị thường xuyên
spacer
spacer
Dự toán g8