Dự toán công trình
spacer
spacer
Khuyến mại nhân dịp 30/04 - 01/05
Khuyến mại nhân dịp 30/04 - 01/05
Ngày 15/4/2014 hợp long cầu Nhật Tân
Ngày 15/4/2014 hợp long cầu Nhật Tân
Quyết định 462/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 về việc công bố đơn giá mới
Quyết định 462/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 về việc công bố đơn giá mới
Mức lương tối thiểu được áp dụng từ 01/01/2014
Mức lương tối thiểu được áp dụng từ 01/01/2014
Nghị định số 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Nghị định số 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Cải cách hành chính: Nhiệm vụ chính trị thường xuyên
Cải cách hành chính: Nhiệm vụ chính trị thường xuyên
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV/2013
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV/2013
Nhóm công tác và Chiết tính theo nhóm
Nhóm công tác và Chiết tính theo nhóm
 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 10, tháng 11 năm 2013 của tỉnh Hải Dương
Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 10, tháng 11 năm 2013 của tỉnh Hải Dương
 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2013 của tỉnh Hải Dương
Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2013 của tỉnh Hải Dương
spacer
spacer
Dự toán g8