Dự toán g8
spacer
spacer
Định mức mới 1172, 1173, 587 và 588 Bộ XD

Dự toán G8 liên tục cập nhật hệ thống Định mức do Bộ XD và các Bộ khác ban hành.
Tháng 6/2014 Bộ XD đã ban hành 2 Định mức mới số 587 và 588 tương ứng với phần Lắp đặt và Xây dựng. Hai bộ định mức này vừa bổ sung, vừa thêm mới khá nhiều công tác so với định mức cũ số 1776 và 1777 năm 2007.
Trong lần cập nhật định mức này chúng tôi tập hợp tất cả các định mức cũ (1776, 1777, 1779 năm 2007 và 1129 năm 2009) cũng như các định mức mới (1091 năm 2011; 1172, 1173 năm 2012 và 587, 588 năm 2014) vào chung một mục : Định mức Bộ XD.

1.) Cập nhật các Định mức mới
Để cập nhật các hệ thống định mức mới ở trên các bạn làm như sau :

Bước 1 : Cập nhật Dự toán G8
Chạy phần mềm Dự toán G8. Vào menu Trợ giúp --> Cập nhật Dự toán G8
Sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật phiên bản G8 mới nhất.

Bước 2 : Cập nhật các Định mức mới
+   Chạy lại phần mềm G8 (sau khi đã được cập nhật mới)
+   Click vào ô Tỉnh, TP (trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình)  hoặc vào menu Đơn giá --> Tải về đơn giá trên mạng Internet
+   Chọn mục ' Định mức Bộ XD '. Sau cùng, nhấn nút Chấp nhật để G8 tải về các Định mức mới đã chọn.

Sau khi tải xong thì ở ô 'Tỉnh, TP' sẽ xuất hiện thêm mục 'Định mức Bộ XD' chứa toàn bộ hệ thống các Định mức phổ biến do Bộ XD ban hành từ trước đến nay.


2.) Áp dụng Định mức mới cho các công tác đã có trong công trình
Giả sử công trình của bạn làm tại Gia Lai, có 1000 công tác, bạn đã nhập xong cả 1000 công tác này rồi.
Nay bạn muốn áp dụng chỉ một số trong 1000 công tác này theo hệ thống Định mức mới phần XD số 1172 năm 2012 và 588 năm 2014 thì làm như sau :

+   Mở công trình cũ chứa 100 công tác đã có ấy ra.
+   Click vào ô 'Tỉnh, TP' trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình rồi chọn  mục 'Định mức Bộ XD'
+   Click vào ô 'Đơn giá' trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình rồi chọn  mục 'ĐG 1091_1172_588_XD'
+   Vào mennu Công trình --> Chuyển đổi đơn giá, rồi chọn Yes.
Khi đó G8 sẽ tra xem trong định mức mới có những công tác nào được điều chỉnh để tra lại định mức cho các công tác ấy.
Những công tác được tra lại định mức mới thì ô Mã số đơn giá của công tác ấy sẽ đổi sang màu xanh.

LƯU Ý :
Vì Gia Lai (hoặc Tỉnh, TP mà bạn đang làm công trình) có thể chưa ban hành sách Đơn giá mới theo Định mức 587 và 588 năm 2014 cho nên G8 sẽ không có dữ liệu về đơn giá cho các công tác ấy.
Nghĩa là 3 ô đơn giá VL, NC và Máy sẽ để trắng trơn sau khi tra lại Định mức mới ở trên.
Để tính lại đơn giá cho các công tác mới tra lại định mức ấy thì làm như sau :
+   Click sang bảng Giá tháng. Nhập đơn giá VL, NC và Máy cho cả 2 cột Giá gốc và Giá tháng.
+   Trở về bảng Công trình. Click phải chuột vào công tác cần tính lại đơn giá rồi chọn menu 'Tính lại đơn giá cho công tác hiện hành'  Hoặc để cho nhanh thì bạn vào menu Công trình --> Tính lại đơn giá toàn bộ công trình

spacer
spacer
Phần mềm dự toán g8