Dự toán g8
spacer
spacer
Tính đơn giá Nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD

Ngày 20/03/2015, phần mềm Dự toán G8 đã cập nhật việc Xác định đơn giá Nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây Dựng ban hành ngày 20/03/2015.
I.) THÔNG TƯ 01/2015/TT-BXD

Theo đó Thông tư 01 mới có rất nhiều điểm thay đổi so với việc tính đơn giá nhân công theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP cũ như :
+   Quy định lại Mức lương đầu vào (LNC) theo 4 vùng khá thấp so với Nghị định 103/2014/NĐ-CP. Ví dụ : Vùng I chỉ có 2.350.000 đ thay vì 3.100.000 đ
+   Không được tính thêm các phụ cấp như : Lưu động, Không ổn định SX, Lương phụ nghỉ lễ, tết, phép, Chi phí khoán trực tiếp lao động, Khu vực v...v  vì trong mức lương đầu vào (LNC) đã có các phụ cấp này rồi.
+   Hệ số lương bị giảm đi do gần như các loại nhân công được đưa về Nhóm I. Kể cả Thợ lái máy, nhân công thi công trong ngành Giao thông, Thủy lợi, Điện nước đều bị chuyển về Nhóm I. Hệ số lương Nhóm II tăng lên nhưng không biết dùng vào đâu ?.

Cụ thể nếu tính đơn giá Nhân công bậc 3/7 nhóm I , Vùng I thì :
A.) Theo nghị định 205/2004/NĐ-CP
Thông số đầu vào :
+ Lương tối thiểu Chung : 1.150.000 (đ/tháng);   Vùng 3.100.000 (đ/tháng)
+ Phụ cấp lưu động                                            : 20 %
+ Không ổn định sản xuất                                    : 10 %
+ Lương phụ nghỉ lễ, tết hoặc nghỉ phép                 : 12 %
+ Chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động  :  4 %
thì đơn giá Nhân công 3/7 là :  333.345 (đ)

B.) Theo thông tư 01/2015/TT-BXD
Thông số đầu vào :
+ Mức lương đầu vào : 2.350.000 (đ/tháng)
thì đơn giá Nhân công 3/7 là :  195.231 (đ)So sánh 2 phương án A và B ở trên thì mức lương ... bị Giảm đi 41,4% : ( 333.345 - 195.231 ) / 333.345 = 41,4%
Chúng tôi thành thật xin lỗi và chia sẻ khó khăn với các bạn, với Chính phủ và người dân cả nước !

 

II.) CẬP NHẬT G8 MỚI

Để áp dụng theo Thông tư 01 mới thì bạn cần cập nhật Dự toán G8 bằng cách :  Vào menu  Trợ giúp   -->  Cập nhật dự toán G8.

1.) Tính đơn giá Nhân công, Ca máy
+  Click sang bảng ' Giá tháng '. Click vào mục ' Tính lương theo ' trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình để chọn tính lương theo Nghị định 205/2004 hay Thông tư 01/2015.
+  Click vào mục ' Tính giá NC, Máy'

2.) Bù giá Nhiên liệu và lương thợ lái máy.
+  Click sang bảng ' NhiênLiệu '. Bỏ tíck chọn ' Bù % lương ' trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình đi.
+  Click vào mục ' Tùy chọn khác ... '
+  Trong mục ' Tính lương theo ' chọn tính lương theo Nghị định 205/2004 hay Thông tư 01/2015  rồi nhấn nút ' Chấp nhận '

spacer
spacer
Phần mềm dự toán g8