Dự toán g8
spacer
spacer
07/07/2014 - Bộ Xây dựng đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế

Báo cáo tại Hội nghị về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng Cao Lại Quang cho biết, ngành Xây dựng bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn những rủi ro, tình hình kinh tế xã hội trong nước thuận lợi hơn nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt sự kiện Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trong vùng biển Việt Nam từ tháng 5 vừa qua đã gây nên những tác động đến nền kinh tế nói chung và ngành Xây dựng nói riêng.

Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm, Bộ Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014; nghiêm túc triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp của Chính phủ liên quan đến các lĩnh vực của ngành Xây dựng. Trong đó, Bộ Xây dựng đã tập trung cao độ cho việc hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước theo cơ chế thị trường, định hướng XHXN; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng; kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia; đẩy mạnh cổ phần hóa, tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng đánh giá, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ ngành, sự ủng hộ và vào cuộc tích cực của các địa phương cùng với những nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp toàn ngành, trong 6 tháng đầu năm 2014, ngành Xây dựng đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của ngành Xây dựng vẫn duy trì được tăng trưởng, góp phần vào những chuyển biến tích cực của nền kinh tế đất nước; Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước được tập trung đẩy mạnh, với những quan điểm, tư tưởng đổi mới có tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngành Xây dựng; Công tác quản lý đầu tư xây dựng tiếp tục được tăng cường, góp phần chống lãng phí, thất thoát, nâng cao hiệu quả đầu tư và chất lượng công trình; Công tác lập quy hoạch xây dựng được tập trung thực hiện, tăng cường quản lý, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, đảm bảo phát triển đô thị hài hòa, bền vững; Thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhà ở của người dân, đặc biệt là người nghèo, người có thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở; Tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng bám sát nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, ổn định thị trường xi măng và đẩy mạnh phát triển vật liệu xây không nung; Tích cực triển khai công tác cổ phần hóa và tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng; Quan tâm các công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe cho người lao động và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế.

Thep báo cáo của Bộ Xây dựng, giá trị sản xuất kinh doanh ngành dự toán xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 352.700 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2013, cao hơn mức tăng trưởng chung GDP và ngành công nghiệp của cả nước; tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 33,9%; tỷ lệ dân đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 79%; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải đô thị đạt 84%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/2000 đạt trên 70%; số xã nông thôn hoàn thành lập quy hoạch chung đạt 94,05%; Diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt khoảng 19,9m2 sàn/người (tăng 0,3m2 so với tháng 12/2013), toàn quốc hiện có khoảng 1,3 triệu m2 nhà ở xã hội; Tổng sản lượng tiêu thụ xi măng đạt khoảng 32,2 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 52% kế hoạch năm 2014, xuất khẩu xi măng và clinke đạt 7,6 triệu tấn, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2013.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp ngành Xây dựng, góp phần giúp Bộ Xây dựng hoàn thành căn bản các mục tiêu nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2014.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đặc biệt nhấn mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế. Trong năm 2014, Bộ Xây dựng tiến hành soạn thảo sửa đổi 03 luật đó là Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, trong đó Luật Xây dựng sửa đổi đã được Quốc hội khóa XIII thông qua. Đây là những công cụ pháp lý hết sức căn bản, quan trọng đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản của ngành Xây dựng. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản để trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối năm, đồng thời hoàn thành trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng và ban hành các Thông tư hướng dẫn theo thẩm quyền.

Về các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình hành động của Bộ Xây dựng về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Tập trung hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch; Tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng; Hoàn thành các công tác thẩm định quy hoạch vùng Thủ đô, quy hoạch trụ sở các cơ quan Trung ương tại Hà Nội và các đồ án quy hoạch khác của các địa phương; hướng dẫn các địa phương lập quy chế quản lý kiến trúc – quy hoạch, đẩy mạnh công tác lập quy hoạch nông thôn; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình liên quan đến an toàn cộng đồng trong mùa mưa bão (các hồ đập, công trình dạng tháp, cầu treo); Rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn về hạ tầng kỹ thuật; Sửa đổi các định mức chi phí; Tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, đẩy mạnh các chương trình phát triển nhà ở; Tăng cường quản lý phát triển vật liệu xây dựng và xi măng; Đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành cổ phần hóa theo lộ trình đã phê duyệt, chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp; Đổi mới cơ chế hoạt động của các trường đào tạo, các đơn vị sự nghiệp khoa học.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cũng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống của ngành Xây dựng, với những kết quả công tác đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014, toàn ngành Xây dựng sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch của cả năm 2014.

spacer
spacer
Phần mềm dự toán g8