Dự toán g8
spacer
spacer
Dự toán G8 đã cập nhật Thông tư 05/2016/TT-BXD

 

 
I.) THAY ĐỔI SO VỚI THÔNG TƯ CŨ
Thông tư 05/2016/TT-BXD (TT 05) có một số điểm khác chính so với Thông tư cũ số 01/2015/TT-BXD như sau :
- Mức lương đầu vào Lnc tăng lên và nằm trong một dải. Ví dụ : Vùng I là : 2.350.000 đ - 2.530.000 đ

- Các công tác có nhân công thuộc Nhóm I không bao gồm 'Bê tông nhựa'. Như vậy nhân công trong các công tác bê tông nhựa (một số công tác mã AD) sẽ thuộc Nhóm II.

- Không được tính thêm Chi phí bảo hiểm 24% (Xã hội, Ytế, Thất nghiệp và Kinh phí công đoàn) vì đã được tính vào Chi phí chung của đơn vị.

- Bộ XD cũng đã nói rõ rằng : Mức lương đầu vào đã bao gồm các khoản Phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của SX xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường.
  Do đó việc một tổ chức hay cá nhân nào khi tính toán đơn giá NC mà thêm bất kỳ khoản phụ cấp nào vào (ví dụ Phụ cấp 'ĐẮT ĐỎ' mà tỉnh Hòa Bình đã áp dụng từ đầu năm 2016) là không phù hợp với TT 05 mới này.


II.) THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8
Để áp dụng TT 05 trên phần mềm Dự toán G8 chúng ta làm các bước sau :
+ Bước 1
- Cập nhật phần mềm dự toán G8 : Vào menu 'Trợ giúp' --> 'Cập nhật Dự toán G8'.
- Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật.
(Bạn cần kết nối máy tính với mạng Internet trước để thực hiện bước này)

+ Bước 2
- Sang bảng (sheet) 'Giá tháng'.

- Click vào mục 'Tính lương theo' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình rồi chọn 'Thông tư 05/2016/TT-BXD'

- Click vào mục 'Tính máy theo' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình rồi chọn 'Định mức 1134/2015/QĐ-BXD'

- Click vào mục 'Tính giá NC, Máy'

- Trong sheet 'Đầu vào' :
     Điền mức lương đầu vào ở ô D7, ví dụ 2.530.000 đ hoặc click vào nút 'Mức lương theo vùng...' để chọn nhanh mức lương theo các Xã, Huyện, TP trong một Tỉnh.
     Ví dụ chọn tỉnh Hà Nội, huyện Ba Vì sẽ cho ra mức lương thuộc Vùng II là : 2.320.000 đ.
     
- Nhấn nút 'Cập nhật giá NC' để đưa đơn giá NC vừa tính vào toàn bộ công trình.


III.) LƯU Ý
- Vì theo TT 05 thì nhân công trong các công tác 'Khảo sát' (mã CA đến CS) thuộc Nhóm I. Do đó khi tra mã công tác mới thì G8 sẽ tự động chuyển NC của các công tác này sang Nhóm I.

- Vì theo TT 05 thì nhân công trong các công tác 'Hoàn thiện' (Lắp đặt điện nước trong nhà, mã BA đến BD) thuộc Nhóm I. Do đó chúng tôi khuyến nghị người dùng nên chuyển NC các công tác này sang Nhóm I bằng cách : Sang sheet 'Giá tháng', tại cột 'Mã chuẩn' đổi các mã 'N2.' thành 'N1.'
Sở dĩ G8 không tự động chuyển sang Nhóm I vì công tác Lắp đặt hệ thống điện nước có nằm trong nhóm 'Hoàn thiện' hay không đang còn là tranh cãi giữa các bên. Ngay Sở XD các tỉnh khi công bố sách Đơn giá mới năm 2016 như Hà Tĩnh, Cà Mau v...v  vẫn dùng Nhóm II cho các công tác Lắp đặt này.

- Vì theo TT 05 thì nhân công trong các công tác 'Bê tông nhựa' (một số trong các công tác mã AD) thuộc Nhóm II. Do đó khi tra mã công tác mới thì G8 sẽ chuyển NC của các công tác này sang Nhóm II.
spacer
spacer
Phần mềm dự toán g8