Dự toán công trình
spacer
spacer
Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
07/07/2014 - Bộ Xây dựng đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế
07/07/2014 - Bộ Xây dựng đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế
Kinh tế xây dựng:  Xử lý vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của Bộ Tài chính
Kinh tế xây dựng: Xử lý vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của Bộ Tài chính
Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện Quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn Thành phố
Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện Quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn Thành phố
Thông tư: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Thông tư: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Thông tư: Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư
Thông tư: Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư
Thông tư liên tịch: Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng
Thông tư liên tịch: Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng
Thông tư 17/2013 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Thông tư 17/2013 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Ngày 15/4/2014 hợp long cầu Nhật Tân
Ngày 15/4/2014 hợp long cầu Nhật Tân
Quyết định 462/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 về việc công bố đơn giá mới
Quyết định 462/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 về việc công bố đơn giá mới
spacer
123
spacer
Dự toán g8