Dự toán công trình
spacer
spacer
Định mức dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
Định mức dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
Lập dự toán theo Thông tư 09/2019/TT-BXD
Lập dự toán theo Thông tư 09/2019/TT-BXD
Tính đơn giá Ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD
Tính đơn giá Ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD
Định mức Khảo sát số 1354/2016/QĐ-BXD
Định mức Khảo sát số 1354/2016/QĐ-BXD
Dự toán G8 đã cập nhật Thông tư 05/2016/TT-BXD
Dự toán G8 đã cập nhật Thông tư 05/2016/TT-BXD
Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng
Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng
Tính đơn giá Ca máy theo Định mức số 1134/2015/QĐ-BXD
Tính đơn giá Ca máy theo Định mức số 1134/2015/QĐ-BXD
Tính nhân công theo Văn bản 26/SXD-QLHĐXD Hòa Bình
Tính nhân công theo Văn bản 26/SXD-QLHĐXD Hòa Bình
Dự toán G8 Version 2016 đã cập nhật Nghị Định 32/2015/NĐ-CP
Dự toán G8 Version 2016 đã cập nhật Nghị Định 32/2015/NĐ-CP
 Tính đơn giá Nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD
Tính đơn giá Nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD
spacer
123
spacer
Dự toán g8