Dự toán g8
spacer
spacer
Nhóm công tác và Chiết tính theo nhóm

 Giải pháp đưa ra là Nhóm các công tác đó trong sheet (bảng) Công trình.

Một nhóm được hiểu là một tập hợp các công tác, nhóm được bắt đầu bằng mã ' * ' và kết thúc bằng mã ' T* '
 
Cách nhóm các công tác như sau :
 
+   Ở sheet ' Công trình ',  để vào dòng cần bắt đầu của nhóm.
 
+   Nhập mã ' * ' vào cột  ' Mã số Đơn giá '.
 
+   Nhập tiếp các công tác trong nhóm.
 
+   Nhập mã ' T* '  vào cột  ' Mã số Đơn giá '   hoặc nháy phải chuột, chọn menu  ' Chèn tổng nhóm ( T* ) để báo kết thúc Nhóm hiện tại.
 
+   Sau đó nhập tiếp các công tác khác hoặc Nhóm khác ở dòng tiếp theo cho đến hết công trình.
 
+   Cuối cùng nhấn phím ' F5 ' để G8 duyệt lại toàn bộ công trình.
 
Khi tính Chiết tính, Dự thầu, để G8 hiểu tính theo các nhóm thì làm như sau :
+   Ở sheet Chiết tính, kích chọn mục  ' Gộp nhóm ' (nằm trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình).
 
+   Nhấn phím ' F5 ' để G8 tính lại hồ sơ thầu theo các Nhóm.
 
spacer
spacer
Phần mềm dự toán g8